Oprah Winfrey

5 bài học từ công ty mới thành lập của Oprah Winfrey

Winfrey có lẽ sẽ cần nhiều tín chỉ hơn từ các trường kinh doanh và các lò đào tạo doanh