Tìm hiểu Mã số DUNS – Hệ thống Số hóa Dữ liệu Quốc tế

(Data Universal Numbering System), viết tắt là  hoặc D-U-N-S, là hệ thống được phát triển và điều chỉnh bởi Dun & Bradstreet (D&B), nhằm cấp một mã sốnhận dạng duy nhất cho một thực thể kinh doanh, và được gọi là “mã sốDUNS”. Khi công ty của bạn làm việc với đối tác nước ngoài, đặc biệt là Mỹ bạn nên đăng ký mã số . Mời bạn tham khảo thông tin dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm (miễn phí).

635379048502138995 Tìm hiểu Mã số DUNS   Hệ thống Số hóa Dữ liệu Quốc tế

 

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>