phong thủy căn hộ chung cư

Chọn hướng căn hộ chung cư: Ban công hay cửa chính?

Tuy nhiên cần lưu ý, khi dùng la bàn đo đạc trong căn hộ chung cư thì cần dùng loại