thành phố Los Angeles

[Clip] Đến thăm thành phồ Los Angeles – Thành phố của những thiên thần

[Clip] Đến thăm thành phồ Los Angeles – Thành phố của những thiên thần

Lớn nhất miền Tây nước Mỹ, lớn thứ 3 trong cả nước và là kinh đô ánh sáng, thắng cảnh

Đến thăm thành phố Los Angeles, Nam California

Los Angeles (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Những Thiên Thần”, viết tắt LA, phát âm như Lốt An-giơ-lét,

Thành phố Los Angeles LA – Hoa Kỳ

Los Angeles (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Những Thiên Thần”, viết tắt LA, phát âm như Lốt An-giơ-lét,