thành phố Salem

Đến thăm thành phố Salem, Oregon

Salem (IPA: [ˈseɪ ləm̩]) là thủ phủ của tiểu bang Oregon, và là quận lỵ của Quận Marion. Khu Tây