thông tin bang Hawaii

Thông tin tiểu bang Hawaii – Hoa Kỳ – Thiên đường hạ giới

Hawaii

Hawaiʻi là tiểu bang duy nhất của Hoa Kỳ có nước chung quanh. Vì không thuộc lục địa Hoa Kỳ,