thông tin bang Rhode Island Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Rhode Island – Hoa Kỳ

Rhode Island

Rhode Island là tiểu bang với diện tích nhỏ nhất của Hoa Kỳ. Tên chính thức của Rhode Island là