Tìm hiểu hộ chiếu Hoa Kỳ

Hộ chiếu Mỹ được cấp cho công dân Mỹ và những người không phải công dân Mỹ trong một số trường hợp đặc biệt. Hộ chiếu Mỹ được phát hành bởi Bộ Ngoại giao . Bên cạnh việc cấp hộ chiếu (dạng cuốn sổ), cơ quan này cũng cấp thẻ hộ chiếu với mức sử dụng hạn chế. Hộ chiếu có dạng cuốn sổ, có giá trị cho việc đi lại của người Mỹ bất cứ nơi nào trên thế giới, mặc dù đi đến một số nước và / hoặc cho các mục đích nhất định có thể đòi hỏi phải có thị thực và chính nước Mỹ hạn chế công dân của đến hoặc tham gia vào các giao dịch thương mại ở một số nước. Hộ chiếu phù hợp với các tiêu chuẩn đề nghị (ví dụ như kích thước, cấu tạo, bố trí, công nghệ) của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

634919222118250000 Tìm hiểu hộ chiếu Hoa Kỳ
Bìa ngoài hộ chiếu sinh trắc học

Có năm loại có sổ hộ chiếu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành hộ chiếu sinh trắc học – là công nghệ sử dụng những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của mỗi cá nhân như vân tay, mống mắt, khuôn mặt… để nhận diện kể từ tháng 8 năm 2007, mặc dù hộ chiếu không phải sinh trắc học vẫn có giá trị cho đến ngày hết hạn ghi trên hộ chiếu. Chip điện tử được gắn vào vỏ ngoài của hộ chiếu, lưu giữ những thông tin bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, ngày cấp và gia hạn hộ chiếu, số hộ chiếu và ảnh. Chữ ký điện tử cũng sẽ được sử dụng để bảo vệ cơ sở dữ liệu đã được lưu trữ khỏi bị thay đổi và giúp giảm sự thay thế ảnh. Ảnh số cho phép so sánh sinh trắc học, sử dụng công nghệ nhận dạng tại các cửa khẩu quốc tế.

634914163467410000 Tìm hiểu hộ chiếu Hoa Kỳ
Mặt chính của hộ chiếu Mỹ, thời hạn 10 năm đối với người từ 16 tuổi;
5 năm cho người dưới 16 tuổi

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>