triển lãm ảnh

Phát động cuộc thi & triển lãm ảnh về mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ (12/7/1995-12/7/2015), Hội Việt-Mỹ thuộc Liên hiệp