trung tâm CNN

Đến thăm trung tâm CNN, bang Atlanta

Trung tâm CNN là trụ sở chính của hãng truyền thông Cable News Network ( CNN). Các phòng tin chính