trường ở hoa kỳ

Tìm hiểu đôi điều về các trường học bên Hoa Kỳ

Người Mỹ có chuẩn Mỹ gọi là American Standard. Chuẩn từ ổ điện ba chân đến vòi nước, kích cỡ