[Video] Một vòng quanh nước Hoa Kỳ

Nước Mỹ tươi đẹp đang chào đón bạn với Santa Fe – quà tặng của Chúa, Boston của Hòa giải và yêu thương, Las Vegas nơi gửi tiền cho cát bụi, Napa Valley – xứ sở làm say đắm lòng người. Giấc mơ Mỹ có thật hay chỉ là Cạm bẫy ngọt ngào chốn thiên đường?….

Mời bạn bay qua nước Mỹ với những hình ảnh tuyệt vời sau đây:

www.youtube.com/watch?v=KcuDdPo0WZk

Music by : Yessian
Sound Designer : Jeff Dittenber
Mixer : Scotty Gatteño
CCO : Brian Yessian
EP : Michael Yessian

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>