Vườn quốc gia Dãy núi

Đến thăm Vườn quốc gia Dãy núi Great Smoky (Great Smoky Mountains National Park)

Vườn quốc gia Dãy núi Great Smoky (tên tiếng Anh: Great Smoky Mountains National Park) là một vườn quốc gia