Tham quan bảo tàng thành phố Salamanca / Vicente Núñez Arquitectos

Để được phê duyệt dự án phải trải qua hàng loạt các chiến dịch cả cộng đồng lẫn chính phủ. Sau khi được phê duyệt bảo tàng được xây dựng nơi có nhiều nhất các giá trị và hoạt động mang tính lịch sử.

 
 

Sự phát triển của dự án này đánh dấu sự phục hồi của khu dân cư đầu tiên tại thành phố Salamanca. Công trình được xây dựng với chức năng gồm các trung tâm nghiên cứu, triển lãm, bảo tồn chủ yếu thông qua các hoạt động giải trí, trưng bày và giảng dạy lịch sử.

 Tham quan bảo tàng thành phố Salamanca / Vicente Núñez Arquitectos

Thông tin dự án:

sư: Vicente Núñez Arquitectos  – Juan Vicente García, Pablo Núñez Paz, Pablo Redero Gómez
Địa điểm: Salamanca, Tây Ban Nha

Kiến trúc sư cộng tác: Project Miguel Angel Zarzoso Vega
Cộng tác khảo sát: Domingo Infante Chozas, Andrés García Pinto
Khách hàng: Ministerio De Cultura / Ayuntamiento De Salamanca
Thi công: Ferrovial
Diện tích xây dựng: 3,500 m2
Ảnh: Santiago Santos

Để được phê duyệt dự án phải trải qua hàng loạt các chiến dịch cả cộng đồng lẫn chính phủ. Sau khi được phê duyệt bảo tàng được xây dựng nơi có nhiều nhất các giá trị và hoạt động mang tính lịch sử.

 Tham quan bảo tàng thành phố Salamanca / Vicente Núñez Arquitectos

 Tham quan bảo tàng thành phố Salamanca / Vicente Núñez Arquitectos

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, với giai đoạn một không gian trưng bày của bảo tàng được xây dựng tại nơi có nhiều vết tích lịch sử của San Vicente, họ đã bảo tồn bằng cách gồm:

– Nghiên cứu và thiết kế hai cánh cửa của tu viện cũ tại đây, nơi họ phát lộ công trình, sử dụng các bức tường đá (gốc) của Convent, là vết tích còn lại của thị trấn lịch sử.

– Xây dựng các đường đi bộ dựa trên lưới đường cũ (theo cách bố cục các bức tường được định vị trong quá trình khai quật) nhằm tạo nên một tuyến du lịch mang tính lịch sử, hoài niệm.

Giai đoạn hai của dự án sẽ được thực hiện tiếp tục sau khi công việc khai quật nghiên cứu mở rộng được hoàn tất.

 Tham quan bảo tàng thành phố Salamanca / Vicente Núñez Arquitectos Tham quan bảo tàng thành phố Salamanca / Vicente Núñez Arquitectos Tham quan bảo tàng thành phố Salamanca / Vicente Núñez Arquitectos Tham quan bảo tàng thành phố Salamanca / Vicente Núñez Arquitectos Tham quan bảo tàng thành phố Salamanca / Vicente Núñez Arquitectos Tham quan bảo tàng thành phố Salamanca / Vicente Núñez Arquitectos Tham quan bảo tàng thành phố Salamanca / Vicente Núñez Arquitectos Tham quan bảo tàng thành phố Salamanca / Vicente Núñez Arquitectos

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>