Tìm hiểu bộ Tư pháp Hoa Kỳ (United States Department of Justice)

 ( hay viết tắt là DOJ) là một bộ cấp nội các trong Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ có trách nhiệm thi hành luật pháp, bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ theo luật pháp, bảo đảm làm sao việc thực thi luật pháp một cách công bằng và không thiên vị cho tất cả người Mỹ. do Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ (hay Tổng chưởng lý Hoa Kỳ là cách dịch khác từ tiếng Anh Attorney General) lãnh đạo.
Bộ trưởng hiện tại là Eric Holder.

634915745650800000 Tìm hiểu bộ Tư pháp Hoa Kỳ (United States Department of Justice) 634915745658560000 Tìm hiểu bộ Tư pháp Hoa Kỳ (United States Department of Justice)

Nhiệm vụ

Điều tra và truy tố các vi phạm luật liên bang.
Đại diện cho Mỹ trong các vấn đề liên quan đến pháp lý, trong đó bao gồm các sự vụ trước Tối cao Pháp viện Mỹ.
Thi hành các luật về di trú, cung cấp thông tin và tiến hành các thủ tục đơn xin nhập tịch.
Quản lý hệ thống nhà tù liên bang, các chương trình quản thúc tội phạm và các chương trình cộng đồng.

Tổng hành dinh

Tòa nhà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được xây hoàn thành vào năm 1935 từ bản thiết kế của Milton Bennett Medary. Sau khi Medary mất vào năm 1929, các cộng sự khác trong công ty Philadelphia của ông lãnh trách nhiệm đối với dư án. Tòa nhà có khoảng 1 triệu ft vuông chỗ văn phòng, nằm trên một lô đất được bao bọc bởi Đại lộ Constitution và Đại lộ Pennsylvania, Phố số 9 và Phố số 10, khu định hướng Tây Bắc của thủ đô Washington D.C. Nhà điêu khắc C. Paul Jennewein đóng vai trò là nhà tư vấn thiết kế cho toàn bộ dư án tòa nhà, đóng góp hơn 50 mẫu điêu khắc bên trong và ngoài tòa nhà.

Nhiều cố gắng được thực hiện nhưng không hoàn toàn thành công để định nghĩa ý nghĩa của khẩu hiệu bằng chữ Latin nằm trên con dấu của Bộ Tư pháp Qui Pro Domina Justitia Sequitur. Thậm chí người ta cũng không biết rỏ là từ khi nào phiên bản gốc của con dấu được sử dụng hay từ khi nào mà khẩu hiệu xuất hiện trên con dấu lần đầu tiên. Ý kiến có uy nhất là từ Bộ Tư pháp thì cho rằng khẩu hiệu này ám chỉ đến Tổng chưởng lý (và vì thế ám chỉ Bộ Tư pháp) “người đứng ra truy tố thay mặt công lý (hay Nữ thần Công lý)”. Tòa nhà được đổi tên để vinh danh cựu Tổng chưởng lý Robert F. Kennedy vào năm 2001. Đôi khi tòa nhà này còn được gọi là “Main Justice”.

634915745547490000 Tìm hiểu bộ Tư pháp Hoa Kỳ (United States Department of Justice)
Trụ sở bộ Tư pháp Mỹ

Cơ cấu Tổ chức

Các văn phòng lãnh đạo

Văn phòng Bộ trưởng Tư Pháp hay Tổng chưởng lý (Attorney General)
Văn phòng Phó Bộ trưởng Tư pháp (Deputy Attorney General)
Văn phòng Thứ trưởng Bộ Tư pháp (Associate Attorney General)
Văn phòng Tổng Biện lý Sự vụ (Solicitor General)

Các vụ

Vụ chống độc quyền (Antitrust Division)
Vụ Dân sự (Civil Division)
Vụ Dân quyền (Civil Rights Division)
Vụ Hình sự (Criminal Division)
Vụ Tài nguyên Môi trường và Tự nhiên (Environment and Natural Resources Division)
Vụ Quản lý Tư pháp (Justice Management Division)
Vụ An ninh Quốc gia (National Security Division)Vụ Thuế (Tax Division)

Các cơ quan thi hành luật pháp

Cục Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives)
Cơ quan đặc trách chống chất gây nghiện (Drug Enforcement Administration)
Cục Điều tra Liên bang (FBI)Cục đặc trách Nhà tù Liên bang (Federal Bureau of Prisons)
Viện Quản giáo Quốc gia (National Institute of Corrections)
Cục Cảnh sát Hoa Kỳ (United States Marshals Service)
Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (United States Department of Justice Office of the Inspector General)

Các văn phòng

Văn phòng Hành chính đặc trách Cứu xét Di dân (Executive Office for Immigration Review)
Văn phòng Hành chính Biện lý Hoa Kỳ (Executive Office for U.S. Attorneys)
Văn phòng Hành chính Ủy thác Hoa Kỳ (Executive Office of the United States Trustee)
Văn phòng Tuyển dụng Biện lý và Quản trị (Office of Attorney Recruitment and Management)
Văn phòng Giới chức trưởng Thông tin (Office of the Chief Information Officer)
Văn phòng Giải quyết Tranh chấp (Office of Dispute Resolution)
Văn phòng Ủy thác Câu lưu Liên bang (OFDT)
Văn phòng Thông tin và đặc trách Quyền riêng tư (Office of Information and Privacy)
Văn phòng Chính sách và Xem xét Tình báo (Office of Intelligence Policy and Review)
Văn phòng Liên chính quyền và Liên lạc Công chúng (Office of Intergovernmental and Public Liaison)
Văn phòng đặc trách các chương trình Tư pháp (Office of Justice Programs)
Cục Hỗ trợ Tư pháp (Bureau of Justice Assistance)
Cục Thống kê Tư pháp (Bureau of Justice Statistics)
Văn phòng Pháp triển Khả năng Cộng đồng (Community Capacity Development Office)
Viện Tư pháp Quốc gia (National Institute of Justice)
Văn phòng Ngăn ngừa Tội phạm và Tư pháp Thiếu niên (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention)
Văn phòng kết án, theo dỏi, tìm hiểu, lập hồ sơ chống tội phạm tình dục (Sex Offender Sentencing, Monitoring, Apprehending, Registering, and Tracking Office)
Văn phòng giúp đở nạn nhân của tội phạm (Office for Victims of Crime)
Văn phòng Giáo dục Lực lượng Thi hành Luật pháp và cảnh vụ (Office of the Police Corps and Law Enforcement Education)
Văn phòng Tư vấn Pháp lý (Office of Legal Counsel)
Văn phòng Chính sách Pháp lý (Ofice of Legal Policy)
Văn phòng Lập pháp vụ (Office of Legislative Affairs)
Văn phòng Điều tra Khiếu nại (Office of the Ombudsperson)
Văn phòng Biện lý đặc trách Ân xá (Office of the Pardon Attorney)
Văn phòng Điều tra Trách nhiệm Nghiệp vụ (Office of Professional Responsibility)
Văn phòng Công vụ (Office of Public Affairs)
Văn phòng đặc trách Bạo lực Tình dục và Tội phạm đối với Trẻ (Office on Sexual Violence and Crimes against Children)
Văn phòng đặc trách Pháp lý người Mỹ bản thổ (Office of Tribal Justice)
Văn phòng đặc trách Bạo lực đối với Phụ nữ (Office on Violence Against Women)
Văn phòng Tư vấn Trách nhiệm Nghiệp vụ (Professional Responsibility Advisory Office)
Các văn phòng Biện lý Hoa Kỳ (United States Attorney)
Các văn phòng Ủy thác Hoa Kỳ (United States Trustee)
Văn phòng dịch vụ Cảnh sát Cộng đồng (Office of Community Oriented Policing Services)
Sở Quan hệ Cộng đồng (Community Relations Service)

Nguồn: Wikipedia

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>