[Chuyện hay] Lịch sử Hoa Kỳ

Tối khuya trước hôm đi thi môn Lịch sử, Jack bới tung cả phòng mình để tìm tài liệu mà không thấy, cậu quay ra hỏi mẹ:-  Cái khăn hôm qua con để trên bàn đâu rồi hả mẹ?

–  Nó bẩn quá, mẹ cho vào máy giặt rồi.

–  Trời ơi! Trên đó là toàn bộ lịch sử nước Mỹ!

634856259709480000 [Chuyện hay] Lịch sử Hoa Kỳ

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>