[Clip] Biểu tượng của Hoa Kỳ – Nữ Thần Tự Do

Đối với những người di dân tới nước Mỹ, hình ảnh giơ cao bó đuốc là sự đảm bảo thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ. Hình ảnh ấy giờ đây đã trở thành biểu trưng cho nước Mỹ. Bất kỳ du khách nào khi đến nước Mỹ cũng đều muốn ghé thăm – một trong những biểu tượng của nước Mỹ, biểu tượng của sự tự do dân chủ.

Mời bạn đến với Nữ thần Tự do qua clip dưới đây.

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>