Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin

Các tác phẩm đã được triển lãm tại Highlight Gallery (San Francisco) trong thời gian vừa qua. Đây là một bộ sưu tập hình ảnh những kiểu cấu trúc bất khả thi trong thực tế, được tạo thành bằng phương pháp cắt ghép kỹ thuật số từ ảnh chụp những tòa nhà có thật ở Ghent (Bỉ).

 
 Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin

 

Nghệ sĩ Bỉ Filip Dujardin, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh , vừa khai triển cảm hứng nghệ thuật của mình qua loạt ảnh hư cấu của mình. Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin

Các tác phẩm đã được triển lãm tại Highlight Gallery (San Francisco) trong thời gian vừa qua. Đây là một bộ sưu tập hình ảnh những kiểu cấu trúc bất khả thi trong thực tế, được tạo thành bằng phương pháp cắt ghép kỹ thuật số từ ảnh chụp những tòa nhà có thật ở Ghent (Bỉ).

Hầu hết các sáng tạo kiến trúc trong bộ ảnh đều không khả thi về mặt kết cấu. Tuy nhiên, thoạt trông chúng hoàn toàn bình thường, và sự kỳ quặc của chúng chỉ lộ ra nếu người quan sát để tâm nhận thấy những chi tiết phi lý hay thiếu sót ở chúng. Các tác phẩm này phản ánh đậm nét những ảnh hưởng từ di sản văn hóa Bỉ của tác giả, gợi liên tưởng đến phong cách của các nghệ sĩ siêu thực như René Magritte và Raoul Servais – với sự đan cài của thế giới siêu thực vào ngôn ngữ đô thị phong phú.   Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin Cùng nhìn qua những mẫu “Kiến trúc bất khả” qua những bức ảnh của Filip Dujardin

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>