Lắng nghe quốc ca Hoa Kỳ – The Star-Spangled Banner

, tạm dịch là Lá cờ ánh sao chói lọi, là quốc ca chính thức của Hoa Kỳ. Lời được viết vào năm 1814 bởi Francis Scott Key, một luật sư và nhà thơ nghiệp dư, sau khi ông chứng kiến cảnh pháo đài McHenry bị quân Anh oanh tạc trong Chiến tranh năm 1812. Bài này được phổ biến là một bài hát yêu nước sau khi được phổ nhạc theo bài tửu ca To Anacreon in Heaven của Anh, nhưng chỉ được trở thành quốc ca khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một nghị quyết vào ngày 31 tháng 3 năm 1931.

Mời bạn nghe ca sỹ Withney Houston hát quốc ca Mỹ

634601611192165242 Lắng nghe quốc ca Hoa Kỳ   The Star Spangled BannerLời tiếng Anh

I.
O, say can you see by the dawn’s early light
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight,
O’er the ramparts we watched were so gallantly streaming?
And the rocket’s red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.

Hợp xướng

O, say does that star-spangled banner yet wave
O’er the land of the free and the home of the brave?

II.

On the shore, dimly seen through the mists of the deep,

 

Lời đã được nhạc sĩ
Vũ Đức Nghiêm,
hiện sống tại San Jose, California,
đặt lời Việt như sau:

Ô! Kìa bầu trời cao.
Phất phới bay cờ sọc sao.
Dù trời sáng hay ban chiều
Nhìn cờ bay với bao tự hào
Giữa sa trường đầy gian lao
Vẫn tung bay cờ sọc sao
Lồng lộng gió trên chiến hào
Hồn non sông hiên ngang vẫy chào.
Đầy trời rền vang tiếng phá
Tiếng bom gào như xé gió
Hãy vững tin trong đêm dài
Nhìn lên lá cờ còn đây
Điệp khúc:
Người ơi hay chăng lá cờ hào hùng,
trong gió bay vẫy vùng.
Miền Tự Do lòng ta yêu dấu!
Là quê hương những anh hùng.

Where the foe’s haughty host in dread silence reposes,
What is that which the breeze, o’er the towering steep,
As it fitfully blows, half conceals, half discloses?
Now it catches the gleam of the morning’s first beam,
In full glory reflected now shines in the stream

Hợp xướng
‘Tis the star-spangled banner! Oh long may it wave
O’er the land of the free and the home of the brave.

III.
And where is that band who so vauntingly swore
That the havoc of war and the battle’s confusion,
A home and a country should leave us no more!
Their blood has washed out of their foul footsteps’ pollution.
No refuge could save the hireling and slave
From the terror of flight and the gloom of the grave

Hợp xướng
And the star-spangled banner in triumph doth wave
O’er the land of the free and the home of the brave.

IV.

Oh! thus be it ever, when freemen shall stand
Between their loved home and the war’s desolation!
Bles’t with victory and peace, may the heav’n rescued land
Praise the Power that hath made and preserved us a nation.
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto: “In God is our trust.”

Hợp xướng

And the star-spangled banner in triumph shall wave
O’er the land of the free and the home of the brave.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>