Cao đẳng Cộng đồng Everett

Đến thăm trường Cao đẳng Cộng đồng Everett

Học cao đẳng cộng đồng tại Mỹ hiện là một xu hướng học tập phổ biến đối với học sinh

Đến thăm trường Cao đẳng Cộng đồng Everett (EvCC), Seattle

Trường Cao đẳng Cộng đồng Everett (EvCC) nằm cách Thành phố Seattle 35 phút đi xe về phía Bắc, từ