Đại sứ quán Hoa Kỳ tại việt nam

Đại sứ quán Hoa Kỳ mới ở Việt Nam

Ngày 8/8, ông David B.Shear, Đại sứ Mỹ tại VN đã rời Hà Nội kết thúc nhiệm kỳ công tác

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam và cam kết với người dân

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, với mục đích bảo vệ Hoa Kỳ một cách tốt nhất, thực hiện quy trình