tiểu bang Oregon

Đến thăm tiểu bang Oregon, Tây Bắc Thái Bình Dương

Oregon (/ˈɒrɨɡən/) là một tiểu bang ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Vùng này xưa kia

Thông tin tiểu bang Oregon – Hoa Kỳ

Oregon

Oregon (/ˈɒrɨɡən/) là một tiểu bang ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Vùng này xưa kia có