tìm hiểu tiểu bang Wyoming hoa kỳ

Thông tin tiểu bang Wyoming – Hoa Kỳ

Wyoming

Wyoming là một tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ. Đây là tiểu bang ít dân nhất Hoa Kỳ với vỏn