trường học Hoa Kỳ

Việc dạy và học tiếng Việt chính quy ở những trường học Hoa Kỳ

Đầu tháng 4-2013 vừa qua, bà Kelly McAmis, Giám đốc học trình thuộc Hội đồng Giáo dục Học khu Garden

Tìm hiểu đôi điều về các trường học bên Hoa Kỳ

Người Mỹ có chuẩn Mỹ gọi là American Standard. Chuẩn từ ổ điện ba chân đến vòi nước, kích cỡ