Tìm hiểu hệ thống giáo dục ở Hoa Kỳ

Nước Mỹ với hơn 3.600 trường đại học và 500 ngành học khác nhau đã tạo rất nhiều cơ hội cho sinh viên quốc tế có thể lựa chọn được cho mình một chương trình học đúng mục đích và phù hợp. Nếu bạn đã quyết định chọn Mỹ là điểm dừng của mình thì điều cần thiết trước tiên bạn phải làm và suy nghĩ, chọn và nộp đơn vào trường phù hợp và đáp ứng được các yêu cầu của bạn.

634944243689370000 Tìm hiểu hệ thống giáo dục ở Hoa Kỳ

Phổ thông trung học:

1.      Các trường công
2.      Các trường nội trú.
3.      Các trường bán trú.

Cao đẳng hai năm:

1.      Trường cao đẳng cộng đồng – đào tạo chung
2.      Trường kỹ thuật/dạy nghề – dạy nghề, đào tạo kỹ thuật chuyên ngành.
3.      Trường cao đẳng dự bị – chuẩn bị cho sinh viên chuyển sang hệ đại học bốn năm.

Đại học bốn năm:

1.      Trường đại học – loại trường cơ sở cấp bằng cử nhân.
2.      Đại học tổng hợp – một thể chế có thể bao gồm nhiều trường đại học và cấp tất cả các loại bằng.
3.      Viện công nghệ – loại trường chuyên về khoa học nhưng có thể đào tạo trong nhiều lĩnh vực khác.

Mục tiêu của hầu hết sinh viên theo học các chương trình này là có được tấm bằng đại học, thông thường phải mất tới 4 năm. Sinh viên có thể lựa chọn cách học mà qua hai giai đoạn để đạt được mục đích của mình. Đó là cách sinh viên có thể học hai năm đầu tại trường đại học cộng đồng (Community College) hoặc trường đại học đại cương (Junior College) sau đó sẽ học chuyển tiếp hai năm cuối của trường đại học 4 năm và sẽ được cấp bằng cử nhân sau khi kết thúc chương trình học.

Trường chuyên ngành

1.      Trường Y – trường sau đại học đào tạo các bác sỹ.
2.      Trường Luật – trường sau đại học đào tạo luật sư.
3.      Trường Kinh doanh – trường sau đại học cấp các loại bằng như Thạc sỹ QTKD – MBA.

Sau đại học:

1.      Tại các trường đại học tổng hợp.
2.      Tại các trường đại học.
3.      Tại các viện nghiên cứu.

Sau khi bạn đã tốt nghiệp cử nhân thì bạn có thể tiếp tục học cao hơn. Hơn 1.000 trường đại học ở Mỹ có chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ. Thông thường một chương trình thạc sỹ phải mất hai năm để hoàn thành và chương trình tiến sỹ thì phải mất thêm 3 năm nữa. Nhưng không nhất thiết là bạn phải theo đúng một ngành khi muốn chuyển tiếp lên học cao hơn. Và thực tế cho thấy là các bạn thường chọn một ngành khác.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>