Tận hưởng miền tuyết trắng ở Colorado

Những bậc thang phủ đầy tuyết sau cơn bão, cả rừng cây phủ một màu trắng cổ tích. Dưới đây là hình ảnh những ngày mùa đông ở bang , Mỹ, của bạn Cao Tấn Thành.

634994276488159745 Tận hưởng miền tuyết trắng ở Colorado
634994276507221025 Tận hưởng miền tuyết trắng ở Colorado
634994276497875920 Tận hưởng miền tuyết trắng ở Colorado
634994276517239915 Tận hưởng miền tuyết trắng ở Colorado
634994278728094505 Tận hưởng miền tuyết trắng ở Colorado
634994278737097835 Tận hưởng miền tuyết trắng ở Colorado
634994278747165550 Tận hưởng miền tuyết trắng ở Colorado

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>