Thông tin cơ bản của Đại sứ quán Việt Nam ở Hoa Kỳ

  Thông tin cơ bản của Đại sứ quán Việt Nam ở Hoa Kỳ

Trong thời gian ở Mỹ nếu bạn gặp những sự cố không tự khắc phục được, bạn hãy liên hệ với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mỹ như dưới đây.


ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MỸ
Địa chỉ: 1233, 20th Street, N.W. Suite 400, Washington DC, 20036
Tel: 202.861.0737 – Fax: 202.861.0917
Lãnh sự: 861 0694, 861 2293 – fax: 861 1297
Code: 00-1-202
E-mail: info@vietnamembassy.us – consular@vietnamembassy.us
Website: http://www.vietnamembassy-usa.org
THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI DC
Địa chỉ: 1730 M Street, N.W., # 501; Washington D.C., 20036
Tel: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419; Fax: (202) 463-9439
E-mail: vinatrade@vietnam-ustrade.org
Website: http://www.vietnam-ustrade.org

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SAN FRANCISCO
Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 430, San Francisco, CA.94109
Tel: (415) 922 1577, (415) 922 1707 – Fax: (415) 922 1848, (415) 922 1757
Code: 00-1-415
E-mail: info@vietnamconsulate-sf.org
Website:http://www.vietnamconsulate-sf.org


TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI NEW YORK
Trụ sở Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc

Địa chỉ: 866 United Nations Plaza, Suite 435, New York, NY 10017
Phone: 212-644-0594/0831/1564
Fax: 212-644-5732

CHI NHÁNH THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI SAN FRANCISCO (Vietnam Trade Office in San Francisco)
Địa chỉ: 100 Pine Street Suite 605, SanFrancisco. CA 94109
Phone: 415- 989 1194/ 989 1197/Fax: 415 – 989 1197
Email: vinatrade-sf@vietnam-ustrade.org

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI NEW YORK (Vietrade New York)
Address: 7 West 36 Street, 600, New York, N.Y., 10018
Phone: (212) 868 – 2686 , 212- 868- 2688
Fax: (212) 868 – 2687
E-mail: vietrade- newyork@vietrade.gov.vn

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>