chuyên cơ tổng thống Hoa Kỳ

Liệu bạn có thể mua được chuyên cơ tổng thống Hoa Kỳ không?

Được đi chuyên cơ của tổng thống Mỹ là điều rất khó khăn, có thể nói gần như không tưởng