miền đông bắc Hoa Kỳ

Đến thăm tiểu bang Ohio, miền đông bắc Hoa Kỳ

Ohio (viết tắt là OH, viết tắt cũ là O., người Việt đọc là “Ồ-hai-ô”) là mộttiểu bang khu vực

Đến thăm Tiểu bang Connecticut, miền đông bắc Hoa Kỳ

Connecticut (phát âm trong tiếng Anh bằng chữ IPA: /kəˈnɛtɪkət/, như “Cờ-né-ti-cật”) là tiểu bang Hoa Kỳ thuộc về miền