Shenandoah

Đến thăm thung lũng Shenandoah, Tây Virginia

Thung lũng Shenandoah là một vùng thung lũng địa lý và cũng là một khu vực văn hóa ở bang Tây