[Clip] Tìm hiểu Hải quan & Biên phòng Hoa Kỳ (Customs and Border Protections (CBP))

Video này cung cấp một cái nhìn tổng quan của Hải quan và biên phòng Mỹ –  () hoạt động trên hiện trường. là một trong ba ngành thực thi pháp luật mặc đồng phục của Hải quan Hoa Kỳ và Bảo Vệ Biên giới. hoạt động thực thi pháp luật ở tất cả các cảng đường bộ, cảng biển và cảng hàng không quốc tế tiếp nhận hành khách hoặc hàng hóa.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>