Đến thăm cột nhiệt kế cao nhất thế giới ở Baker, Cali

cao nhất thế giới là một điểm mốc nằm ở thành phố , California, Hoa Kỳ. Về kỹ thuật, nó là một bảng điện tử hơn là một nhiệt kế cao; tuy nhiên nó được dựng lên để đánh dấu nhiệt độ kỷ lục 134 độ Fahrenheit (57 độ Celsius) được ghi nhận gần Thung lũng Chết vào ngày 10 tháng 7 năm 1913.

634935893642380000 Đến thăm cột nhiệt kế cao nhất thế giới ở Baker, Cali
Nó cao 134 ft và có khả năng biểu thị nhiệt độ tối đa là 134 độ F (nhiệt độ kỷ lục như đã nói ở trên).Được quận San Bernardino chấp thuận qua nhà qui hoạch Nancy Sansonetti, nó được Công ty Bảng hiệu Điện tử Young của Salt Lake City, Utah xây dựng vào năm 1991.Nhiệt kế cao nhất thế giới nằm cạnh Nhà hàng Big Boy nổi tiếng và được nhìn thấy dọc theo Xa lộ Liên tiểu bang 15 trong sa mạc Mojave thuộc miền nam California ở thành phố Baker. Dọc theo xa lộ này, nhiệt kế được nhìn thấy từ ba phía khác nhau.

634935893605670000 Đến thăm cột nhiệt kế cao nhất thế giới ở Baker, Cali

634935893629740000 Đến thăm cột nhiệt kế cao nhất thế giới ở Baker, Cali 634935893618640000 Đến thăm cột nhiệt kế cao nhất thế giới ở Baker, Cali

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>