Giáo phái. bảo hiểm tiêu đề: nhiệm vụ người ủy viên

Các uỷ viên được bầu bởi các thành viên của công ty cơ thể để đối phó với các vấn đề của cơ thể kiểm soát tức là doanh nghiệp, quản lý và điều hành các công việc của các cơ quan doanh nghiệp.
bt hbt 48 Giáo phái. bảo hiểm tiêu đề: nhiệm vụ người ủy viên

Tin biệt thự trên website: NhaDatSo.com

Các uỷ viên cần phải nhận thức được các chức năng điều lệ của một công ty cơ thể đối với việc bảo hiểm:
để đảm bảo các tòa nhà hoặc các tòa nhà và giữ nó hay họ được bảo hiểm với giá trị thay thế đối chống cháy và các rủi ro khác như có thể được quy định;
để bảo đảm chống lại các rủi ro khác như các chủ sở hữu có thể theo Nghị quyết đặc biệt xác định;
áp dụng bất kỳ số tiền bảo hiểm nhận được bởi nó liên quan đến thiệt hại cho tòa nhà hoặc các tòa nhà, trong việc tái thiết và Khôi phục lại các tòa nhà hoặc các tòa nhà ở xa như vậy điều này có thể được thực hiện;
hai ba trung Giáo phái. bảo hiểm tiêu đề: nhiệm vụ người ủy viên

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Hai Bà Trưng – Hà Nội trên website: NhaDatSo.com

để trả phí bảo hiểm vào bất kỳ chính sách bảo hiểm thực hiện bởi nó.
quy chế quản lý theo quy định, đặc biệt là PMR 29, đưa ra các chi tiết hơn cách bảo hiểm phải được kiểm soát, quản lý, điều hành.
Quy tắc 29 tiểu bang mà người được ủy thác phải nhìn thấy rằng các tòa nhà và tất cả các cải tiến cho công ty cơ thể được bảo hiểm với giá trị thay thế đầy đủ chống lại một số quy định rủi ro / nguy hiểm. Nó cũng nói rằng điều này phải được sắp xếp, tùy thuộc vào đàm phán cao cấp, với mức giá mà là vì lợi ích tốt nhất của tất cả các chủ sở hữu.
Đó là kinh nghiệm của tôi rằng đây là một khu vực thường bị bỏ qua, tất cả mọi người giả định rằng “đó là việc chăm sóc”. CHuyện ba hoa luôn luôn dừng lại với các ủy viên, vì vậy chúng ta hãy xem xét kỹ hơn những gì được ủy thác mới có thể và nên làm ngay sau khi được bầu:
1. Tìm hiểu khi các tòa nhà được định giá cuối cùng hoặc làm thế nào các khoản tiền mặt được bảo hiểm được xác định.
2. Có được một bản sao đầy đủ của chính sách bảo hiểm hiện tại của bạn, lịch trình của các giá trị thay thế và yêu sách lịch sử.
3. Làm một “trở lại của hộp thuốc lá” thô ước tính như sau:
Lấy tổng số mét vuông của các bộ phận (từ kế hoạch / lịch pq cắt) và nhân với tốc độ xây dựng trung bình mỗi mét vuông.
Sử dụng định dạng này và có lẽ làm điều đó bằng cách sử dụng thậm chí ba tốc độ khác nhau và sau đó so sánh nó với số tiền bảo hiểm hiện tại của bạn được bảo hiểm.
4. Nếu bạn dường như được bảo hiểm dưới mức, tăng độ che phủ của bạn lên đến ít nhất số tiền ước tính của bạn và cũng thiết lập về việc sắp xếp cho một thẩm định giá chuyên nghiệp để định giá các tòa nhà của bạn – điều này nên được thực hiện mỗi hai hoặc ba năm.
5. Kiểm tra văn bản chính sách của bạn – không che được mô tả trận đấu đó như quy định trong quy chế quản lý quy định hoặc cơ thể quy tắc của công ty cụ thể của bạn? Kiểm tra như sau:
a) phí bảo hiểm được trả đến ngày b) địa chỉ nguy cơ nói phù hợp với địa chỉ đường phố của các tòa nhà c) chính sách tốt hơn là một chính sách công ty cơ thể như những người do công ty chắc, CIA, Abacus, Accomod8 hoặc FPA (quản lý bảo lãnh chuyên trong mặt cắt tiêu đề) d) hiện các lịch trình của các chi phí thay thế là đồng ý ở trận đấu thường niên gần đây của bạn chung cuộc họp đó được phản ánh trong chính sách? e) có đủ bìa trách nhiệm công cộng, tối thiểu R10m, tốt hơn, và tốt hơn là mở rộng bồi thường f) rằng có tốt tình cờ bìa thiệt hại và tất cả các bìa nguy cơ đối với các mặt hàng có nguy cơ bị đánh cắp như các đơn vị điều hòa không khí, dây anten , máy ảnh, vv
6. Kiểm tra trên người cố vấn bảo hiểm của bạn / là nhà môi giới và yêu cầu một bản sao của các tư vấn bằng văn bản cuối cùng và báo giá so sánh.
7. Kiểm tra rằng bạn hoặc người đại diện quản lý của bạn có một bản sao của giấy phép FAIS của nhà môi giới của bạn trong hồ sơ.
8. Kiểm tra xem tư vấn bảo hiểm của bạn có một sự hiểu biết tốt và có kinh nghiệm trong vấn đề tiêu đề cắt.
9. Kiểm tra xem các cố vấn bảo hiểm và đại lý quản lý có bìa trách nhiệm nghề nghiệp.
Một khía cạnh bảo hiểm cần được xem xét là Fidelity Cover. quy chế quản lý quy định cho thấy số lượng bao, nếu có, cần được xác định bởi các chủ sở hữu. Nếu các công ty cơ thể đang quản lý các tài khoản hoặc tự riêng của mình quản lý, sau đó các nhu cầu của công ty cơ thể quyết định bao nhiêu bìa nó cần phải tự bảo vệ mình chống lại sự thiếu trung thực / hành vi trộm cắp tiền của công ty cơ thể bởi các uỷ viên hoặc nhân viên.
ban biet thu1 Giáo phái. bảo hiểm tiêu đề: nhiệm vụ người ủy viên

Thư mục tìm kiếm bán nhà biệt thự trên website: NhaDatSo.com

Nếu các công ty cơ thể được quản lý bởi một đại lý quản lý, sau đó tiền của công ty cơ thể nên được tổ chức trong sự tin tưởng và do đó được bao phủ bởi các Đảm bảo Đại lý sản giao Ban Fidelity. Vấn đề này đã gần đây được nhấn mạnh sau khi thanh lý một đại lý quản lý Cape dựa trên nổi tiếng, nơi nó được cho rằng số tiền lớn bị chiếm dụng. Các uỷ viên cần phải chắc chắn rằng họ đang nhận được lời khuyên thích hợp trong vấn đề này và truy cập lại cách ngân hàng và ký kết các thỏa thuận năng lượng được bảo hiểm.
Uỷ viên cũng nên kiểm tra xem các chuyên gia đối phó với họ có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thích hợp. Điều này sẽ bao gồm các công ty môi giới bảo hiểm, định giá tài sản, kiểm toán viên, luật sư và các đại lý quản lý của bạn.
Uỷ viên cũng nên đảm bảo rằng bất kỳ nhà thầu, tham dự vào công trình về sở hữu chung, có nhà thầu phù hợp tất cả bìa rủi ro. Có được xác nhận như vậy trước khi bất kỳ công trình bắt đầu.
Một khi bạn đã có những công trình đánh giá lại, xem nó là một lịch trình mới của các giá trị thay thế được chuẩn bị. đại lý quản lý của bạn sẽ có thể giúp bạn với điều này. Một số chuyên gia tư vấn bảo hiểm chuyên đang hướng đến hỗ trợ các bạn ở đây, nhưng chăm sóc, nó không phải là chỗ của công ty bảo hiểm để chuẩn bị một lịch trình như vậy – đó là giữa bạn và người đại diện quản lý của bạn để có được điều này được thực hiện đúng và tiếp tục duy trì và cập nhật.
Nó không phải là một bản sao đơn giản về lịch trình của công ty bảo hiểm mà các chính sách bảo hiểm cần được cập nhật để phản ánh một hình ảnh phản chiếu của lịch trình của công ty cơ thể của các giá trị thay thế.
Hãy để mỗi chủ sở hữu có một bản sao của kế hoạch này và được nghe giải thích, trình bày và thông qua tại Đại hội tiếp theo.
Nó luôn luôn là một ý tưởng tốt để gửi tất cả các chủ sở hữu và chiếm đóng của đơn vị, bảo hiểm tuyên bố thủ tục và các chi tiết của những người liên hệ trong trường hợp ví dụ như trường hợp khẩn cấp số điện thoại đường dây nóng để khi một vụ nổ xi lanh nước nóng hoặc một số thay thế của thợ sửa ống nước khuyến cáo vv .
Các uỷ viên và chủ sở hữu có thể tìm hiểu thêm về những điều này và các khía cạnh quan trọng khác bằng cách tham dự một hội thảo gần bạn. Xem www.addsure.blogspot.com để biết thêm thông tin trên các.www.pima.co.za để biết thêm về độ che phủ bồi thường cho việc quản lý các đại lý và www.sto.co.za cho thông tin và diễn đàn thảo luận về một số vấn đề.

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so3 1024x722 Giáo phái. bảo hiểm tiêu đề: nhiệm vụ người ủy viên

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>