1 lần tham dự Hội Xuân DC

Ngày 14-4 vừa qua, DC tổ chức hoa anh đào (Cherry Blossom Festival) có diễu binh, múa hát trên đường phố Constitution kéo dài từ Capitol Hill đến cuối National Mall. Có khoảng 150 ngàn người đổ ra đường xem. Chúng tôi xin gửi bạn đọc vài hình ảnh về lễ hội này do blog Hieu Minh chụp sáng 14-4.

634701577924438137 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Lễ hội bắt đầu
634701577995418262 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Xe ngựa xưa
634701577933954154 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Duyệt binh
634701577978414232 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Xe đạp 3 bánh
634701577938166161 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Harley Davidson
634701577929430146 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Duyệt binh
634701577911802115 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Cảnh sát
634701577942846169 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Hoạt náo viên
634701577918354126 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Hề xiếc
634701577947682178 1 lần tham dự Hội Xuân DC
“Thiếu nữ Nhật”
634701577953454188 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Lễ hội đường phố
634701577964218207 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Người đẹp bốn phương
634701577968898215 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Quân nhạc
634701577959226198 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Rực rỡ sắc màu
634701577982626239 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Viking team
634701577973578223 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Real Cherry Blossom Princess
634701578007430283 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Xe đồ cổ
634701578000566271 1 lần tham dự Hội Xuân DC
Xe đạp cổ

Nguồn: Blog HieuMinh

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>