Tham khảo Khóa học Quản trị Dự án CNTT và Viễn Thông ở trường Long Beach (CCPE)

Trường Đào tạo và Giáo dục chuyên nghiệp ( ) là một trong 8 trường Đại học California State Long Beach (CSULB). Trường cung cấp các chương trình học đặc biệt CSULB và với hơn 550 tín chỉ đào tạo các chương trình khác nhau. Một trong số các chương trình được đánh giá cao, được ứng dụng rộng rãi trong thực tế là chương trình “Quản lý dự án Công Nghệ Thông Tin và Viễn Thông”.

634591228387550934 Tham khảo Khóa học Quản trị Dự án CNTT và Viễn Thông ở trường Long Beach (CCPE)
Chương trình toàn diện này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng quản lý hiệu quả ngành IT, các đội thực hiện và các dự án IT, thành công trong giao tiếp với nhân viên kỹ thuật IT, khách hàng của doanh nghiệp, các nhà cung cấp, và các mức độ khác nhau của quản lý. Giao dịch với các công nghệ , quy trình kinh doanh , quản lý dự án , tài chính , và các chính sách và thủ tục.

Ai nên tham dự ?

–  Các nhà quản lý CNTT hiện tại và tương lai
–  Các chuyên gia CNTT, những người muốn tham gia vào quản lý bộ phận IT
–  Không nhà quản lý CNTT có trách nhiệm quản lý dự án CNTT
–  Cá nhân tham gia công nghệ thông tin quản lý từ các lĩnh vực khác
–  Các chuyên gia CNTT , những người có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính và phối hợp
–  Cá nhân liên quan trong việc đánh giá và / hoặc phê duyệt đầu tư, dự án, các ý tưởng

Bạn sẽ học:

–  Làm thế nào để quản lý bộ phận IT
–  Làm thế nào để chuẩn bị và quản lý dự án CNTT và ngân sách
–  Làm thế nào để làm tạo ra được công việc cho các dự án CNTT
–  Làm thế nào để ngân sách và theo dõi các dự án CNTT

Giảng viên:

Alex Azmi, DPA, PMP, quản lý và người sáng lập, CITM, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực CNTT và quản lý dự án. Ông là thành viên của Viện Quản lý dự án.

634591105339953014 Tham khảo Khóa học Quản trị Dự án CNTT và Viễn Thông ở trường Long Beach (CCPE)
Chương trình có bốn mô-đun, bao gồm các bài tập thực hành với các dự án thực tế.

1) Quản lý dự án Công nghệ thông tin,
2) Quản lý Công nghệ Thông tin,
3) Ngân sách và Tài chính IT chuyên nghiệp,
4) Phát triển các cơ hội kinh doanh cho các dự án CNTT.


Quản lý dự án Công nghệ thông tin

Mô-đun này đề cập đến bốn khía cạnh chính của quản lý dự án: Công nghệ – Thủ tục – Tổ chức – Người dân.
Bạn sẽ đạt được những kiến thức và kỹ năng quản lý thành công các dự án trong lĩnh vực CNTT như hệ thống , các ứng dụng doanh nghiệp và phát triển phần mềm, cải thiện cơ sở hạ tầng, và nâng cấp phần cứng. Các chủ đề trong modul này bao gồm:

–  Nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án CNTT
–  Phát triển hệ thống IT theo phương pháp chu kỳ cuộc sống
–  Vai trò và trách nhiệm quản lý dự án
–  Truyền thông, phạm vi, và quản lý kỳ vọng
–  Phát triển kế hoạch dự án
–  Quản lý dự án: công nghệ, con người và các vấn đề thủ tục
–  Chi phí dự án, ngân sách, và quản lý dòng tiền
–  Kiểm soát chất lượng , đảm bảo chất lượng và quản lý thay đổi
–  Phân tích rủi ro và quản lý
–  Quản lý danh mục đầu tư dự án
–  Công cụ quản lý dự án (ví dụ phần mềm)

Quản lý Công nghệ thông tin

Module này sẽ cung cấp cho bạn kinh doanh thực tế và kiến thức quản lý và kỹ năng cần thiết để quản lý hiệu quả các tổ chức CNTT . Tổng quan về dự án quy hoạch quản lý chiến lược và các xu hướng công nghệ trong ngành công nghiệp được trình bày. Các chủ đề trong modul này bao gồm:

–  Nguyên tắc Quản lý cơ bản và phát triển ngân sách CNTT
–  Tài sản và quản lý cơ sở hạ tầng
–  Vai trò và trách nhiệm tổ chức
–  Biên chế: cấp , kỹ năng , và quản lý
–  Tổ chức thiết kế
–  Xu hướng và công nghệ mới nổi
–  Lựa chọn nhà cung cấp và quản lý
–  CNTT liên kết với các mục tiêu kinh doanh

Ngân sách và Tài chính IT chuyên nghiệp

Module này sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng và kiến thức tài chính và kỹ năng để quản lý các tổ chức CNTT. Ngoài ra, cũng cấp cho bạn các phương pháp khác nhau để xác định những lợi ích của hệ thống CNTT và đầu tư được giới thiệu, bao gồm cả lợi nhuận trên đầu tư (ROI ) phân tích, thời gian hoàn vốn, giá trị hiện tại ròng, và tỷ lệ nội bộ trở lại sẽ được bảo hiểm. Bạn sẽ tham gia nghiên cứu trong các trường hợp và các dự án cụ thể, chủ đề modul này bao gồm:

–  Giới thiệu về ngân sách CNTT
–  Bám sát mục tiêu kinh doanh
–  Phân tích giữa Cho thuê và Mua trong các dự án CNTT
–  Ngân sách kỹ thuật ước tính
–  Phát triển một trường hợp kinh doanh dịch vụ CNTT và các dự án
–  Tỉ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI), các phương pháp đánh giá
–  Đánh giá tổng chi phí sở hữu (TCO) cho khoản đầu tư CNTT

Phát triển các cơ hội kinh doanh cho các dự án CNTT

Biết làm thế nào để phát triển và trình bày một cơ hội kinh doanh là một kỹ năng quan trọng cho các nhà quản lý CNTT. Mô-đun này bao gồm nghiên cứu các trường hợp thực tế cuộc sống và các dự án cá nhân và nhóm. Bạn sẽ nhận được một công cụ mạnh mẽ cho việc tính toán chi phí và lợi ích của một dự án IT, quá trình phát triển, trình bày, thuyết phục để được phê duyệt. Các chủ đề trong modul này bao gồm:

–  Xây dựng , trình bày, và được phê duyệt đối với các cơ hội kinh doanh
–  Khái quát và tùy chọn các thành phần của trường hợp kinh doanh
–  Thực hành tốt nhất cho trường hợp phát triển kinh doanh
–  Các công cụ để phân tích chi phí -lợi ích
–  Số liệu tài chính để định lượng các giá trị dự án
–  Return On Đầu tư ( ROI) và lãi suất nội bộ của Return ( IRR )
–  Giá trị hiện tại ròng ( NPV ) và Break Ngay cả Phương pháp ( BEM )
–  Định lượng và lợi ích dự án unquantifiable

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>