Phân tích bất động sản cơ bản: Bốn bước cơ bản

Thông tin này đã được bão hòa với các báo cáo về gói cứu trợ tài chính, thị trường thứ cấp thế chấp, chứng khoán và phái sinh.Trong những thời điểm khó khăn, điều quan trọng là phải hiểu được nguyên tắc cơ bản của phân tích . Có một loạt các mô hình và công cụ có thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những thay đổi trong điều kiện thị trường và thậm chí có thể mô phỏng phạm vi có thể của các giá trị theo các kịch bản kinh tế khác nhau. tôi sẽ được khám phá như thế nào vốn và năng suất tỷ lệ cung cấp xương sống của phân tích chi tiết hơn trong bài viết sau.

ban can ho ha dong Phân tích bất động sản cơ bản: Bốn bước cơ bản

Tin bán kiot dự án trên website: NhaDatSo.com

Tất cả các nhà đầu tư bất động sản, trong cách này hay cách khác, phải kết hợp với bốn bước sau đây trong phân tích và ra quyết định quá trình ra cơ bản của họ.
1. Ước tính ra lợi ích dự kiến.
Lợi ích dự kiến bao gồm tiền mặt trong các hình thức thuê, khấu hao, tiết kiệm thuế có thể đánh vào thu nhập khác, tiền thu được từ việc bán tài sản (đảo chiều), cũng như những lợi ích phụ trợ khác. Hãy chắc chắn rằng bạn dự án thay đổi hàng năm trong tổng thu nhập, chi phí tiềm năng, tuyển dụng, phát triển vốn và các loại thuế bằng cách sử dụng một tuyên bố hoạt động tái cấu trúc hoặc một pro-forma.

ha dong Phân tích bất động sản cơ bản: Bốn bước cơ bản

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Hà Đông – Hà Nội trên website: NhaDatSo.com

2. điều chỉnh thời gian những cho phúc lợi.
$ 1000 nhận được hôm nay là giá trị nhiều hơn $ 1000 nhận được 10 năm kể từ bây giờ. Điều chỉnh cho thời gian của những lợi ích này bằng cách sử dụng một quá trình gọi là chiết khấu. Nếu thời gian chân trời của bạn là 10 năm và bạn đã mua bất động sản chỉ duy nhất cho sự tăng trưởng vốn, sau đó bạn đã tốt hơn là rất tự tin rằng sự trở lại, bạn sẽ nhận được thông qua sự đánh giá sẽ là đáng để chờ đợi và tiếp xúc với tăng nguy cơ khả năng thanh toán.
3. điều chỉnh cho khác biệt trong rủi ro.
Bất động sản được tiếp xúc với các loại hình rủi ro từ vấn đề thanh khoản, lãi suất, lạm phát và tăng trưởng kinh tế, trong số những người khác. Tuy nhiên, mô hình chiết khấu dòng tiền, phân tích độ nhạy, và mô phỏng có thể cung cấp cho nhà đầu tư một xử lý trên phạm vi có thể xảy ra trong đó một khoản đầu tư có thể rơi vào hình thức quản lý rủi ro.

ban can ho chung cu2 Phân tích bất động sản cơ bản: Bốn bước cơ bản

Thư mục tìm kiếm chung cưtrên website: NhaDatSo.com

4. sắp xếp phương án.
Đặc tính khác nhau (hoặc đầu tư) cần được xếp hạng trên kết hợp rủi ro trở lại nhận thức. Lợi nhuận tài chính bổ sung cần được khen thưởng cho bất kỳ rủi ro bổ sung thực hiện. Giá trị hiện tại thuần có thể cung cấp cho chúng tôi một dấu hiệu cho thấy tổng lợi nhuận của việc đầu tư trong điều kiện tuyệt đối khi sử dụng một Chỉ số lợi nhuận có thể giúp đầu tư phân tích thứ hạng mà sự khác biệt lớn trong tổng chi phí và giá trị.

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so3 1024x722 Phân tích bất động sản cơ bản: Bốn bước cơ bản

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>