Trải nghiệm nghề bắt cua biển ở Alaska, Hoa Kỳ

Bắt cua ở là một trong những nghề giàu có. Một ngư dân có thể dễ dàng kiếm được 10.000 USD/tuần đi biển. Nhưng điều kiện thời tiết đã biến nó thành một trong những ngư trường nguy hiểm nhất thế giới: sóng dữ, thậm chí là lốc xoáy luôn rình rập, sàn tàu đóng băng và việc kéo những chiếc lồng sắt nặng vài trăm kg cũng khiến công việc này trở nên vô cùng thách thức.

634903996448310000 Trải nghiệm nghề bắt cua biển ở Alaska, Hoa Kỳ
634903996471590000 Trải nghiệm nghề bắt cua biển ở Alaska, Hoa Kỳ
634903996614320000 Trải nghiệm nghề bắt cua biển ở Alaska, Hoa Kỳ
634903996598490000 Trải nghiệm nghề bắt cua biển ở Alaska, Hoa Kỳ
634903996494640000 Trải nghiệm nghề bắt cua biển ở Alaska, Hoa Kỳ
634903996511610000 Trải nghiệm nghề bắt cua biển ở Alaska, Hoa Kỳ
634903996531210000 Trải nghiệm nghề bắt cua biển ở Alaska, Hoa Kỳ
634903996547280000 Trải nghiệm nghề bắt cua biển ở Alaska, Hoa Kỳ
634903996564910000 Trải nghiệm nghề bắt cua biển ở Alaska, Hoa Kỳ
634903996584600000 Trải nghiệm nghề bắt cua biển ở Alaska, Hoa Kỳ

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>