Tìm hiểu thông tin Tổng thống Hoa Kỳ

là nguyên thủ quốc gia (head of state) và cũng là người đứng đầu chính phủ (head of government) Hoa Kỳ. Đây là  viên chức chính trị cao cấp nhất về mặc ảnh hưởng và được công nhận như vậy tại Hoa Kỳ. Tổng thống lãnh đạo ngành hành pháp của chính phủ liên bang Hoa Kỳ và là một trong hai viên chức liên bang duy nhất được toàn quốc Hoa Kỳ bầu lên (người kia là Phó ).

634921768931050000 Tìm hiểu thông tin Tổng thống Hoa Kỳ
Barack Obama vị tổng thống lần thứ 44 và 45 (hiện tại) của Hoa Kỳ.

Trong số những trách nhiệm và quyền hạn khác, Điều khoản II Hiến pháp Hoa Kỳ giao cho Tổng thống hành xử một cách trung thành luật liên bang, đưa Tổng thống vào vai trò tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, cho phép Tổng thống đề cử các viên chức tư pháp và hành pháp với sự góp ý và ưng thuận của Thượng viện và cho phép Tổng thống ban lệnh ân xá.

Tổng thống được dân chúng bầu lên một cách gián tiếp qua Đại cử tri đoàn trong một nhiệm kỳ bốn năm. Kể từ năm 1951, chỉ được phục vụ giới hạn hai nhiệm kỳ theo Điều 22, Hiến pháp Hoa Kỳ. Bốn mươi ba cá nhân đã được bầu hoặc kế nhiệm trong chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thời gian phục vụ của tất cả các tổng thống là 56 nhiệm kỳ bốn năm.

Nước Mỹ đã có 44 đời tổng thống. Tuy nhiên, nhiều chi tiết về từng vị đến nay vẫn là những điều thú vị bởi ít người biết đến.
Bang có nhiều người làm tổng thống (TT) Mỹ nhất là Ohio, với 7 vị, kế tiếp là New York (6 vị), Virginia (5), Massachusets (4), Texas, Tennessee và California mỗi bang 3 vị. Có một TT Mỹ khác cũng xuất thân từ bang Illinois như ông Barack Obama là Abraham Lincoln.

Những kỷ lục

TT đầu tiên của Mỹ, George Washington (1789-1797), là vị duy nhất nhận được 100% phiếu bầu của cử tri. Ông cũng là vị TT đầu tiên được in hình trên tem bưu chính.

Người giữ chức vụ TT Mỹ lâu năm nhất là Franklin Delano Roosevelt (1933-1945). Ông cũng là vị TT duy nhất chiến thắng trong 4 cuộc bầu cử. William Henry Garrison là người có thời gian làm TT ngắn nhất. Ông nhậm chức khi đang mang trong người nhiều căn bệnh và đã qua đời khi chỉ một tháng sau (từ 4-3 đến 4-4-1841).

Vị duy nhất giữ chức vụ TT trong 2 nhiệm kỳ không liên tục nhau là Grover Cleveland (1885-1889 và 1893-1897).
TT lớn tuổi nhất là Ronald Reagan (1981-1989). Khi nhậm chức nhiệm kỳ đầu, ông đã69 tuổi 11 tháng 14 ngày.

TT trẻ nhất là Theodor Roosevelt (1901-1909). Ông trở thànhTT không qua bầu cử khi mới 42 tuổi 10 tháng 18 ngày. John Kennedy (1961-1963) làvị TT trẻ nhất vào thời điểm bầu cử (43 tuổi rưỡi). Ông cũng là hướng đạo sinh đầu tiênở Mỹ trở thành TT.

TT Mỹ cao nhất là Abraham Lincoln (1861-1865), với 1,93 m; còn vị thấp nhất là JamesMedison (1809-1817) – 1,63 m. TT nặng ký nhất là William Taft (1909-1913) – hơn 135 kg

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>